Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Najaarsreis 24 tot en met 28 Oktober 2016

Heen en Weer naar Oekraïne

Maandagmorgen 24 oktober 4 uur vertrokken , Jan Boer, Gerrit Keizer en Erik van Dijk. Voor een korte reis naar Oekraïne naar de plaatsen Mezo Gecse, Tiza Csoma, Mezo Vari, Mezo Kaszony en Dercen. Wij overnachten weer in het Sarakhas Hotel in Vecses. Ddt is kort bij het vliegveld van Boedapest. Dinsdagmorgen vertrokken wij weer. Bij de Beregsurany passeerden wij de grens met Oekraïne. Als eerste brachten wij weer een bezoek aan Edit en Soltan. Hier bespraken wij met Ds David Arpad de situatie in zijn gemeenten.

In OEKRAINE nemen de problemen snel toe. In hoog tempo vertrekken vooral jonge mensen naar het buitenland, dat is op zichzelf niet zo gek. Als je in Oekraïne 8 euro per dag verdiend en in het buitenland 8 euro per uur. Dan is de keuze snel gemaakt. Maar in OEKRAINE wonen heel veel jonge gezinnen bij hun ouders. De jongeren verzorgen de ouderen, als dan de jongeren vertrekken wie zorgt er dan voor die ouderen???

Zo werken er al 7.000.000 mensen in het buitenland. Op deze manier komt ook de economie tot stilstand. Wij vragen aan Ds. David Arpad hoe in 2015 de actie gegaan was met het uitdelen van de voedselpakketten. Dit was samen met Ds. Radvanszky georganiseerd. Wij laten voor deze winter 1500 euro achter.

Voor het werk van de diaconie geven wij 1000 euro en om een ruimte in de kinderopvang in te richten als kleedkamer geven wij 250 euro. Voor de school hadden wij wat gezelschapspelletjes meegenomen. Wanneer wij het volgend jaar weer naar Gecse gaan nemen wij brandblussers voor de kerk mee! Erik heeft deze nog liggen in zijn werkplaats. Ook word er weer om computers gevraagd. Wij hadden er 1 meegenomen en deze aan de dokter gegeven.

En als het mogelijk is nog een paar spelletjes. Deze avond vertrokken wij naar Dercen waar wij door de familie Zsukovszky hartelijk werden ontvangen. Er was op dit moment ook een organisatie uit Duitsland. Uit Kirchheim was de Christlicher Hilfsdienst onder leiding van Andreas Schmidt gekomen. Zij hadden inkopen gedaan en er voedselpakketten mee samengesteld. Net als IJHOE waren ze van mening dat het beter is om in OEKRAINE zelf inkopen te doen en dan daar pakketten te vullen. Wij hebben hier in de pastorie overnacht.

De volgende morgen zijn wij naar Mezo Vari gegaan voor een ontmoeting met de bisschop Sandor Zan Fabian. Het gebouw voor gehandicapte kinderen NEFELEJOS ziet er geweldig mooi uit. Ook het oude oliepersgebouw is nu helemaal klaar. Dit gebouw is betaald door een organisatie uit Zwitserland. Stefan en Margaretha Bakker waren niet aanwezig. Margaretha moest een galblaas operatie ondergaan in Nederland, maar ze kwamen snel terug met een rolstoelbus. Deze is bij elkaar gefietst door 2 mannen uit Mariënberg en Swifterbant.

De bisschop vertelde over zijn plannen om in NEFELEJOS de 2 e verdieping in te richten voor handwerk voor de oudere kinderen. Vooral als ze ouder worden en toch wat kunnen doen. Voor dit project is ongeveer 30.000 euro nodig. De bisschop heeft contact gehad met een stichting uit Nederland “DOROTTY” deze zou wat financieel kunnen helpen maar kan dit niet alleen doen. Verder vertelde de bisschop nog over zijn neef Peter Szeghljanik deze had een vorm van miltvuur aan zijn benen opgelopen. Maar het ging nu weer wat beter met hem.

Verder brachten wij deze dag nog een bezoek aan de familie HORVATH in Csoma.  Daarna weer terug naar DERCEN om te eten en te slapen. Donderdagmorgen zijn wij op bezoek geweest in Kaszony bij de familie Radvanszky. Ook hier dezelfde verhalen over het weg trekken van de beroepsbevolking en de zorg voor de ouderen. Hier laten wij ook 1500 euro achter voor hulp aan de armere gezinnen. Het is altijd weer een genoegen om hier te zijn en te genieten van een heerlijke maaltijd en van gedachten te wisselen. Wij mochten hier nog een paar potjes honing meenemen voor thuis.

Dan weer terug naar DERCEN om nu hier te spreken over de gaarkeuken in het gebouw TABITHA  Er kwamen steeds meer kinderen eten uit de school. Zij krijgen thuis s ’morgens niets te eten en ook geen eten voor de middagpauze. Er zijn er nu al 19. De kosten voor een maaltijd zijn ook wat opgelopen. Dit is nu 0.95 euro per maaltijd. Wij laten hier 7000 euro achter. IJHOE betaald nog steeds 75 % van de kosten. Dit is wel erg veel,  misschien dat er nog andere organisaties te vinden zijn die hierin kunnen bij springen. Ook hier weer sombere berichten over de economische toestand.

Wij spraken in deze dorpen over het opzetten van een soort wijkverpleging. Ds. Zsukovzsky heeft hier over gesprekken gevoerd Eer zijn plannen om in 10 dorpen deze vorm van hulp te gaan bieden. Alleen bestaat er geen opleiding voor de hulpdienst. En er is geen of onvoldoende materiaal. Wij belden nog even naar Nederland omdat wij wisten dat er bij ons in opslag nog een aantal goede tilliften stonden. Ddeze zijn direct door Stefan Bakker opgehaald en meegenomen naar Mezo Vari  

Omdat alles gedaan was wat gedaan moest worden zijn wij nog dezelfde avond vertrokken en waren vrijdagavond weer thuis.


Jongerenreis 15 juli - 22 juli 2016

Ruim 40 jongeren hebben deze zomer met een aantal begeleiders een onvergetelijke reis gemaakt naar de Oekraïne. Tijdens de reis, die in het teken stond van ontmoeting en het bezoeken van een aantal projecten, is er een geweldige band ontstaan, die maanden later nog duidelijk merkbaar is.

Er was bewust niet gekozen om werk te doen bij een project, omdat veel mensen in Oekraïne zonder werk zitten en IJHOE het standpunt heeft dat men beter de plaatselijke bevolking een (tijdelijke) baan kan geven. Daarom hadden de jongeren een andere opdracht gekregen: probeer 100 euro te verdienen met allerlei acties. En dat is ook gebeurd: er werd zalm verkocht, cakes gebakken, massages gegeven en nog veel meer. Al met al werd er 4000 euro ingezameld, dat gegeven werd aan de gaarkeuken in Dercen en aan de opvang van gehandicapte kinderen in Mezövari.  

Het bezoek aan het laatste project maakte grote indruk, mede door de goede uitleg van Margaretha Bakker, die samen met haar man Stefan daar al enkele jaren werkzaam is en die mensen van de plaatselijke bevolking opleiden. Het werd al snel duidelijk dat dit huis in de wijde omgeving voor veel ophef heeft gezorgd, omdat voor het eerst gehandicapten zichtbaar werden. Tot dan toe werden ze gewoon verstopt en wisten zelfs predikanten die bij gezinnen op bezoek komen vaak niet dat er nog een gehandicapt kind in het gezin was….

Nu is er een grote toeloop en IJHOE is dankbaar dat door dit initiatief er daadwerkelijk iets gebeurt en kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen. De gaarkeuken zorgt dagelijks voor 80 warme maaltijden en dat is echt nodig, omdat steeds meer jongeren verdwijnen uit het land, omdat ze kans hebben opgeroepen te worden in militaire dienst, om in het oosten van het land te vechten. Daarom verdwijnt men naar een van de omringende buurlanden, soms tijdelijk, soms definitief.

Het contact met jongeren was mede door dit gegeven minimaal en dat was jammer, maar ook zonder was het een fantastische reis, die velen heeft laten beseffen dat we in Nederland rijk gezegend zijn en dat het leven in Oekraïne voor met name jongeren vrij hopeloos is. Om wat te bereiken kun je beter naar het buitenland verhuizen. Daarom des te meer waardering voor diegenen die toch blijven en zich daar inzetten.  Het was een prachtige combinatie van nuttig bezig zijn en indrukken opdoen, maar ook van vakantie vieren met een groep geweldige jongeren. Op deze manier zijn ook velen van de jonge generatie in aanraking gekomen met de situatie in een Europees land, waar de omstandigheden soms heel moeilijk zijn en waar hulp van het westen nog steeds dringend nodig is.Reis IJHOE 25-30 april 2016 ( Oekraïne / Transkarpatië )

Na een voorspoedige reis komen we op dinsdag 26 april 2016 in Gecse aan. De grensovergang naar de Oekraïne werd in een nieuw record genomen omdat wij begeleid werden door een diplomatenauto waarin een echte diplomaat van Hongarije reed. Deze diplomaat hadden wij ontmoet bij de bordenman in Apagy. Hij heet Miklos Zsukovsky.  

De reizigers waren dit keer:

Gerrit Keizer,

Jos Tanghe en

Wim Westendorp.

Vertrek maandagochtend 4:00 uur 25 april 2016.

Terugkomst zaterdag nacht 30 april 2:30 uur

Helaas moest Rien van Dalfsen verstek laten gaan vanwege ziekte. Wij hebben hem gemist en ook de mensen die we bezocht hebben.

Emigratie

In het algemeen geldt dat het gebied waar onze partners leven de migratie van jonge mensen naar Hongarije en andere landen  een groot probleem vormt. Hierdoor raken dorpen leeg, worden huizen bewoond door “vreemden” die geen affiniteit met de cultuur en taal hebben. Economisch is dit een slechte situatie ook voor de ouderen en bejaarden die alleen komen te staan en soms onverzorgd achterblijven.

Gasprijs

Daarnaast speelt de oplopende gasprijs een negatieve rol in financiële situatie van mensen maar ook voor het milieu. Bomen en bossen worden gebruikt als brandstof echter zonder de verplichting deze opnieuw aan te planten.

Voedselpakketten

De voedselpakkettenactie van deze winter was een succes. Veel mensen zijn verblijd en geholpen met de voedselhulp voor herhaling vatbaar. (Geldt voor Gecse, Dercen en Kaszony)

Bezoek Gecse

Dit jaar brengen we een kort bezoek aan Gecse ten einde de lopende zaken te regelen en Edith en Zoltan te ontmoeten.

De lopende projecten worden besproken.

Aandachtspunten

Er is vooral vraag naar kinderkleding voor kinderen tot 14 jaar.

Borden / bekers en bestek voor de school.

Materiaal / potten en pannen voor de keuken van de school.

(de school maaltijden zijn vervallen deze waren voor kinderen uit Bakta. Er komen thans geen kinderen meer uit deze plaats op de school in Gecse)

 

Bezoek Dercen

Het bezoek aan Dercen vindt ook plaats op de dag van aankomst 26 april. De oorzaak is een ziekenhuisbezoek van Miklos waardoor onze eerder gemaakte afspraak niet kan doorgaan.

We worden hartelijk ontvangen, ook door Anna die erg blij is met de spullen van tandarts Bleeker. Zoals uit de foto’s blijkt geeft zij een gratis eerste consult. Zij houdt haar praktijk in Tabitha. Het is de bedoeling dat zij ook mensen zal helpen die niet het volle pond kunnen betalen.

Miklos/Andrea

De Hepatitis is gelukkig genezen. Wel heeft Miklos last van de colitis, een chronische ontsteking dikke darm. Hij moet rustiger aandoen en zich zelf in acht nemen. Hij is sneller vermoeid. Gelukkig is hij esperes  in de kerk waardoor hij wat afstand kan nemen zoals hij zelf zegt.

Gaarkeuken

De ondersteuning betreft in dit geval alleen de gaarkeuken. De gemiddelde prijs voor een maaltijd stijgt iets. (nu ruim 80 eurocent). Er worden 5x per week 78 maaltijden verstrekt. Van deze 78 maaltijden worden er circa 18 genuttigd in Tabitha omdat de ouders het eten van de kinderen afnemen. Dit wordt veroorzaakt door veelal een zware alcoholverslaving. Ook krijgen enkele kinderen, waarvan de ouders in het buitenland werken een maaltijd.


Bezoek Mezovari

Met Stephan en Magaretha gaat het goed. Ze spreken allebei  vloeiend Hongaars. Stephan is het hele gesprek met de bisschop aanwezig om te tolken en waar nodig aan te vullen. Ze voelen zich thuis in Mezovari, ook in de kerkelijke gemeente. Ze zijn de gemeente steeds meer gaan waarderen ondanks hun wat meer Evangelische achtergrond. Ze hebben een behoorlijke kennissenkring opgebouwd. Ze zijn nog niet van plan te vertrekken. Zolang we nodig zijn blijven we. Ook financieel gaat het goed. Er is voldoende geld om soms ook nog wat extra’s te doen voor de kinderen of het huis. Dit echtpaar is een Gods geschenk voor Mezovari. In juli komt er voor een jaar een fysiotherapeut uit Nederland. Zij gaat wonen boven in het andere gebouw.

Financiën

De exploitatie van het huis is tot september 2018 gewaarborgd. De Zwitserse organisatie Heks staat hiervoor garant. Eventuele verbouwingen en materialen worden niet door Heks betaald.

Toekomstplannen Nefelejcs:

Op de bovenverdieping twee kamers inrichten om een extra groep met autistische kinderen te starten. Ze gaan daarvoor het plan verder uitwerken en een begroting opstellen.

Uitbreiding van het straatwerk rondom de gebouwen zodat de kinderen beter buiten kunnen fietsen en spelen. Ook een verhard pad tussen de beide gebouwen en een deel van de toegangsweg (binnen het hek) asfalteren. Ook dit moet worden begroot.

Een nieuwe bus voor het vervoer van de kinderen. De oude is zo goed als af. Op dit moment zijn er 5.000 Zwitserse franken beschikbaar. Een bus (Mercedes Sprinter) uit ongeveer 2003 zou goed zijn omdat daar nog niet zoveel elektronica inzit. De kosten daarvan worden geschat op € 15.000 met een Oekraïens kenteken. Met Hongaars kenteken ongeveer € 3.000 tot € 4.000 goedkoper. De wagen moet dan een paar keer per jaar de grens over maar dat is geen probleem.

Ook zijn ze aan het nadenken wat er gedaan moet worden met de 15+ kinderen. Voor hen is er nog niets.

Toekomstplannen bisschop:

-Christelijk ziekenhuis voor 60 personen. 20 bedden kraamafdeling, 5 IC en 35 gewone zorgbedden. De gezondheidszorg is dramatisch. Er bestaat veel behoefte aan goede en betaalbare hulp. De bisschop heeft hier al over gesproken met de Hongaarse president Victor Orban en met de minister van buitenlandse betrekkingen. Het ziekenhuis zou moeten komen op of vlakbij het diaconaal steunpunt van Nagy Bela. De kosten worden minimaal geraamd op € 1.000.000. Voor ons veel te groot maar op één of andere manier (startkapitaal en materialen) kunnen we als dit werkelijkheid wordt wellicht bijdragen. De bisschop schat de kans hoog in dat bij een goed plan Hongarije gaat bijdragen. Het ziekenhuis zal in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Het is vooral ook nodig voor goede kraamhulp. Dit is nu zo slecht dat het veel mensen belet om een gezin te stichten of uit te breiden. Het aantal geboorten neemt steeds meer af. Overigens is het ook de bedoeling dat andere kerken mee gaan doen. Een Oecumenisch ziekenhuis dus.

-Kerkelijke kindergarten in Mezovari. Daar is ook veel geld voor nodig. Er zou al een grote sponsor zijn maar dit is nog niet genoeg. De kosten bedragen € 400.000 er is nog € 60.000 nodig. De oude bestaande moet in de winter altijd twee maanden worden gesloten. Ook is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen tijdelijk in het buitenland gaan werken zodat meer opvang nodig is.

-Een gebouw in Mezovari verbouwen zodat er een gemeentehuis ontstaat. Kosten € 30.000

-In ..... een ruimte creëren voor de jeugd + keuken.

-Opzetten van thuiszorg. In augustus start het in Beregszasz en vanaf 1-1-2017 is het de bedoeling om in 8 tot 10 kleinere dorpen te beginnen. Ieder op het niveau wat de betreffende gemeenschap aan kan. Dat kan heel weinig zijn en dat kan meer/grootschaliger zijn. Bijvoorbeeld iedere dag even een bezoekje voor medicijnen, verzorging en eten. In Mezovari is € 3.000 voor deze hulp beschikbaar. Ze willen wel enkele mensen betalen. Deze kunnen de vrijwilligers opleiden en begeleiden. Er zal ook worden betaald omdat anders de goede mensen weggaan. In Beregszasz starten met 5 mensen die 50 mensen bezoeken en dan langzaam opschalen naar 30 mensen die 300 mensen bezoeken. Wij geven aan dit een heel goed plan te vinden.

Jongerenreis:

Aangegeven dat de jongeren in juli naar Oekraïne komen. Ze willen ook een dag naar Nefelejcs om te werken of om de kinderen bezig te houden. De bisschop stelt voor de groep te spitsen in drieën:

1. Een groep gaat naar Nefelejcs voor een activiteit met de kinderen of om buiten ergens mee te helpen.

2. Een groep gaat naar de zigeunerschool.

3. Een groep gaat zieken of ouderen bezoeken in het dorp om te helpen het huis op te ruimen of om met mensen te wandelen.

Afgesproken dat Gerrit met de bisschop kan mailen om de precieze afspraken te maken. Stephan en Margaretha worden daarbij eventueel ook bij betrokken.

Nieuwe materialen

Op dit moment zijn er geen materialen nodig. Stephan zal er nog over nadenken maar kan op dit moment niets aangeven.

Officiële opening

Nog niet bekend. Het zal een dag worden waarbij alle sponsoren worden uitgenodigd om te zien wat het eindresultaat is. We krijgen t.z.t. wel een uitnodiging.

Gesprek Dorcas

Gesprek met Sandor Orosz. De directeur moest onverwachts weg.

Uitleg gegeven over werkzaamheden IJhoe. Dorcas is in principe bereid mee te denken/ te praten / mee te doen.

Tips van Dorcas.

-werk via kerkelijke instanties;

-betrek zoveel mogelijk ook de locale autoriteiten. De ervaringen van Dorcas zijn over het algemeen goed. Zij hebben statistische data.

-indien nodig kunnen we de contacten van Dorcas (via Dorcas) gebruiken;

-Dorcas werkt samen met de kerkleiders/predikanten. Zijn kennen de allerarmsten. Ze gebruiken dit o.a. voor hun "adopt a granny" programma. 400 in heel Transkarpatië;

-richt je op de dorpen daar gaat het over het algemeen heel slecht;

-plannen m.b.t. de thuiszorg is een goed idee;

-liever voedselpakketten kopen in Oekraïne. Is goedkoper dan de pakketten uit Nederland.

-we kunnen eventueel gebruik maken van de expertise van Dorcas bij de transporten naar Oekraïne. Zij verzorgen 20 a 25 transporten per jaar. Blijft een pijnlijk organisatorische klus met oeverloos papier werk. Dit moeten ze eventueel nog wel met de Nederlandse collega's bespreken omdat dit meestal vanuit Nederland wordt gecoördineerd.

Algemeen

Dorcas heeft op dit moment een vluchtelingenproject. In Oekraïne zijn een miljoen mensen op de vlucht. Van de EU hebben ze daarvoor ook geld gekregen. Zij geven mensen geld om een bepaalde periode te overbruggen zodat ze z.s.m. weer voor zichzelf kunnen zorgen.

Ideeën

-Kleinschalige landbouwprojecten. Helpen bij het aanschaffen van greenhouses. Zo in eigen behoefte voorzien en kleinschalige verkoop van producten. Zij hebben hiermee 25 a 30 gezinnen geholpen. Zou goed zijn voor de regio Dercen, is een agrarisch gebied. Voor vragen m.b.t. de kosten van een dergelijk project kunnen we per mail terecht bij Dorcas.


Gesprek Kaszony

Sportzaal Kaszony

Gesprek met De directeur, Ferenc en later schuift de burgemeester aan.

We maken snel duidelijk dat het plan waarvoor offertes zijn aangevraagd niet doorgaat. Kunnen we niet betalen. Dit ligt ruim boven onze mogelijkheden. De directeur schuift het plan snel aan de kant.

We hebben de bioscoop woensdagmiddag bekeken in het bijzijn van de directeur en Julianna. Foto's zijn gemaakt en die gaan we laten zien aan de technische mensen van IJhoe. De school is op dit moment de eigenaar van de bioscoop.

Vraag: Stel dat IJHOE materialen ter beschikking stelt kunnen jullie dan met eigen mensen/vrijwilligers dit realiseren. Snel, en kort antwoord van de directeur: JA. School kan arbeidskrachten regelen. Vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen.

Vraag: Kunnen alle jongeren van het dorp er gebruik van maken. Antwoord: JA. Het is de bedoeling dat aan de overkant van de straat ook een voetbalveldje wordt gerealiseerd met kunstgras.

Vraag: Hoe wordt het eigendom geregeld. IJhoe wil niet investeren in een gebouw wat van de staat is en zo een ander bestemming kan krijgen of in beslag kan worden genomen. Na een lange verhitte discussie tussen Ferenc, de directeur en de burgemeester wordt duidelijk dat een bestaande stichting, waarin wordt deelgenomen door de locale overheid en de kerk, de eigendomsrechten krijgt voor de komende 50 jaar. De stichting heet Gravis. Zodra de stichting eigenaar is kan de renovatie worden begonnen.

Materialen kunnen in Oekraïne worden gekocht. In Oekraïne kan goede kwaliteit worden gekocht voor een goede prijs.

Toiletten

Er is geen bestaand plan meer voor de toiletten. Het oude plan in combinatie met het aanpassen e.d. van lokalen bestaat alleen nog op papier. Is van 2010.

Ook hier het voorstel gedaan: IJhoe betaalt eventueel het materiaal, de school zorgt zelf voor de realisatie d.m.v. vrijwilligers. Ook hier zegt de directeur volmondig ja op. Afspraak is dat de directeur komt met een plan en een begroting. Nodig zijn 3 toiletten. Eén voor jongens, één voor meisjes en één voor het personeel. Het gaat om ongeveer 100 leerlingen. Het gaat om het hoge gebouw. Het plan zal via Ferenc aan ons worden gemaild.

Dak

Het dak zal de komende zomer op kosten van de staat worden gerepareerd.

Vloeren

De vloeren zijn slecht. IJhoe kan eventueel materiaal betalen, de school zorgt dat het wordt gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Afspraak is dat er een plan en een begroting wordt gemaakt. Het plan zal ook via Ferenc aan ons worden gemaild.

 

Transport

Donderdagmorgen is de eerste lading over de grens gekomen in één van de busjes van Peter. Het zijn tafeltjes en stoeltjes, computers en dozen met o.a. enveloppen.

De directeur is blij en dankbaar voor de spullen. De rest van de spullen wordt in de komende tijd de grens over gebracht.